Het Streekbad

Hoogkarspel

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een of meerdere van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
• Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (met uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling) en houd zoveel mogelijk rekening met anderen.
• Vermijd fysiek contact zoveel mogelijk.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Reinig je handen en armen in dat geval direct na het hoesten of niezen met de beschikbare desinfecterende middelen.
• Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.
• Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep of desinfectant, minimaal 20 seconden.
• Vermijd het aanraken van je gezicht. m. Schud geen handen.
• Kleding en schoenen worden in een tas meegenomen naar de locatie waar de sport wordt uitgeoefend. De spullen mogen niet achterblijven in andere ruimtes.

Veiligheid en hygiëne voor bezoekers 

• Houd de door de RIVM voorgeschreven afstanden aan. Dit betekent 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 12 jaar.
• Binnen het zwembad worden verschillende regionen aangegeven voor verschillende doelgroepen.
• a. Een gedeelte van het diepe bad( glijbaan) is bedoeld voor de zwemmers tot en met 12 jaar. Hier hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Wel moeten de volwassenen 1,5 meter afstand houden.
• b. Het diepe bad ( duikplanken)worden de banen ingedeeld voor banenzwemmers . Hierbij dient te allen tijde de 1,5 meter in acht te worden genomen.
In het diepe bad (duikplank gedeelte worden 4 banen afgezet voor het banenzwemmen, waarbij er een beetje wordt gekeken naar niveaus: twee banen ‘gemiddeld tempo’ en twee banen ‘rustig tempo’. Bij het banen zwemmen wordt er in de ene baan heen gezwommen en in de andere baan terug. In de ochtend tot 13 uur wordt het gedeelte waar de glijbaan op uitkomt ook ingedeeld voor banen zwemmen.
• Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
• Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
• Zorg dat u niet eerder dan de openingstijd bij de accommodatie aanwezig bent. En wij gaan op afspraak werken. Er is een reserveringsprogamma beschikbaar op de website.
• Bezoekers volgen de aangegeven routing (met pijlen) naar en van de verschillende baden.
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.
• Trek thuis je sport-/badkleding aan. Op het zwembad hoef je dan alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in meegenomen sporttas mee te nemen naar de desbetreffende locatie op de accommodatie. Na afloop van de activiteit kan je jezelf omkleden in de daarvoor beschikbare kleedhokjes.
• De toiletten zijn open ook hier geld de regel 1,5 meter afstand.
• Bezoekers wordt met klem verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van schoeisel (slippers) op de accommodatie om zo de hygiëne te bevorderen.
• Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
• Zwemmers ouder dan 18 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met het hoofd boven water te zwemmen.
• Zwemmers wordt geadviseerd de zwemduur te beperken. Wij gaan werken met blokuren . 50 min zwemmen en 10 min om weg te gaan.
• Het gebruik van speelmateriaal in het zwembad is niet toegestaan.
• Betalen zoveel mogelijk met de pin of contactloos.
• Beperk aanrakingen met deuren, hekken, bankjes en dergelijke tot het noodzakelijke minimum.
• Douche thuis voor en na het zwemmen/sporten. Verlaat direct na de activiteit de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
• De coronaverantwoordelijke ( herkenbaar gekleed) kan bepalen om (groepen van) personen de toegang te ontzeggen tot de accommodatie.

Veiligheid en hygiëne voor huurders

• Stel minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan en maak dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende regels/kaders.
• Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels die door het zwembad zijn vastgesteld en zorg dat deze worden nageleefd.
• Deelnemende partijen tekenen een protocol en krijgen de corona maatregelen toegezonden. De documenten worden ondertekend door alle betrokken partijen.
• Het Streekbad is verantwoordelijk voor aanlevering van de juiste informatie ter communicatie.
• Deelnemende partijen dragen dit vervolgens verder uit naar hun klanten/leden.
• Communiceer de geldende regels met je trainers, sporters, ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie.
• Geef trainers/instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren.
• Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
• Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij sporters moeten helpen bij het naleven van de regels.
• Bij herhaaldelijke overtreding van de regels dient de desbetreffende persoon en/of groep de toegang tot de accommodatie namens de huurder te worden ontzegd. Het Streekbad dient hier schriftelijk van op de hoogte te worden gebracht.
• Stel waar nodig persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen voor medewerkers/vrijwilligers beschikbaar.