Het Streekbad

Hoogkarspel

De Loop route van het zwembad

• De route van aankomst en vertrek is duidelijk aangegeven binnen de accommodatie.
• Op de accommodatie zijn deels 1,5 meter zones en routes aangegeven. Op de plekken waar de routing niet is aangegeven, willen we iedereen verzoeken zoveel mogelijk rechts te houden.
• Na afloop van de activiteit wordt iedereen verzocht de accommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
• Bij entree van de accommodatie en de toiletten staat desinfectiemiddel. Bezoekers worden hierop gewezen en verzocht voor en na het betreden handen te desinfecteren.
• Niet noodzakelijke ruimtes zijn zoveel mogelijk afgesloten.
• Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen en fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden, worden er looproutes gehanteerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van eenrichtingsverkeer. De looproutes zijn aangegeven op onderstaande plattegrond. Ook de desinfectiepunten staan aangegeven.

 looproute