Het Streekbad

Hoogkarspel

Covid-19

Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembadbranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in Het Streekbad.

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle bezoekers en medewerkers. Wij stellen alles in het werk om zo snel als verantwoord kan, zwemmen weer mogelijk te maken. Hierbij rekening houdend dat het zwembad veilig open moet kunnen. Betreffende veiligheid en gezondheid blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt.
Uitgaande van:
1. Uitspraak M.P. Mark Rutte, 6 mei 2020.
2. Richtlijnen RIVM. Þ Protocol Verantwoord Zwemmen
3. Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd
4. Mogelijkheden van Zwembad Het Streekbad
5. NRR (‘Advies voor tijdelijke aanpassing van reanimatie richtlijnen in verband met COVID-19 pandemie’).

• Naleving van op de website vermelde regels is voor iedereen noodzakelijk:

• Deze afspraken gelden voor alle activiteiten op de accommodatie.

• Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers.

• Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVM richtlijnen.

• Het zwembad maakt afspraken zichtbaar op locatie en communiceert hier actief over via verschillende kanalen.

• Het huishoudelijk reglement van ons zwembad blijft altijd van toepassing.

covid